ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ จำนว 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ จำนว 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 30 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 6600
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2561
 • หมดเขต    30/05/2561
 • อ่าน   139
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294