ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซื้อได้รื้อกองไว้เป็นที่เรียบร้อย จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซื้อได้รื้อกองไว้เป็นที่เรียบร้อย จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8514
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2561
 • หมดเขต    08/06/2561
 • อ่าน   140
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294