ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โครงการปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำแม่สาว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5305 4100 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2561
 • หมดเขต    30/05/2561
 • อ่าน   139
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294