ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะนาว หมู่ที่ 2 (วิธีคัดเลือก)ครั้งที่ 2
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะนาว หมู่ที่ 2 (วิธีคัดเลือก)ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ที่เว็ปไซด์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5304 4100 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   132
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294