ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่วยพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายตลาด
 •     ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จำหน่วยพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายตลาด โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เว็ปไซด์ http://icoh.anamai.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5380 1160-61, 0 5314 0141
 • หน่วยงาน    ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/06/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   131
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294