ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารอำนวยการ
 •     วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารอำนวยการ และอาคารเรียนรวม พื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร (เฉพาะค่าแรง) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    07/08/2550
 • อ่าน   716
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294