ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.65 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามรูปแบบแปลงของ ทต.น้ำแพร่พัฒนาด้วยวฺะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.65 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามรูปแบบแปลงของ ทต.น้ำแพร่พัฒนาด้วยวฺะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่ เว็บไซต์ www.namphare.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 5329 6600
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/07/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   67
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294