ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับอาคารเรียนใหม่ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับอาคารเรียนใหม่ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1002-3
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2561
 • หมดเขต    02/08/2561
 • อ่าน   58
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294