ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.น้ำบ่อหลวง จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเหมาบริการจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.น้ำบ่อหลวง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว็บไซต์ www.namboluang.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   118
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294