ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ จ้างก่อสร้างเมรุฌาปนกิจ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ห้วยส้ม และหมู่บ้านเอื้ออาทรสันป่าตอง หมู่ที่ 4 บ้านป่าตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5335 5313
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2561
 • หมดเขต    09/07/2561
 • อ่าน   131
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294