ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อกล้าไม้ จำนวน 4 ชนิด จำนวน 44,000 กล้า ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อกล้าไม้ จำนวน 4 ชนิด จำนวน 44,000 กล้า ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5208 1758
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   125
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294