ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คัดเลือกราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงระบบ Networkจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีคัดเลือก
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ คัดเลือกราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงระบบ Networkจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 หรือสอบามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271ต่อ305,306
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2561
 • หมดเขต    23/07/2561
 • อ่าน   120
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294