ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
 •     สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 422 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 หรือสอบามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 5043
 • หน่วยงาน    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2561
 • หมดเขต    01/08/2561
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294