ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.65 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามรูปแบบแปลงของ ทต.น้ำแพร่พัฒนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.65 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามรูปแบบแปลงของ ทต.น้ำแพร่พัฒนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 นะ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่ www.namphare.go.th หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 6600
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   126
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294