ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สำหรับกั้นแนวเขตที่สาธรณประโยชน์ บริเวณด้านหน้าสุสานบ้านสันลมจอย หมู่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สำหรับกั้นแนวเขตที่สาธรณประโยชน์ บริเวณด้านหน้าสุสานบ้านสันลมจอย หมู่ 13 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 9251 ต่อ 120
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2561
 • หมดเขต    25/07/2561
 • อ่าน   149
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294