ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 8082 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2561
 • หมดเขต    10/09/2561
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294