ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     โรงพยาบาลแม่ออน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน 87 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ โรงพยาบาลแม่ออน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 0745 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ออน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2561
 • หมดเขต    10/09/2561
 • อ่าน   106
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294