ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 427 รายการ
 •     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 427 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังพัสดุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 0200 ต่อ 259
 • หน่วยงาน    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ประกาศ   05/09/2561
 • หมดเขต    07/09/2561
 • อ่าน   105
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294