ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 จำนวน 16 แห่ง โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
 •     ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่3 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 128 หฒุ่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 จำนวน 16 แห่ง โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่3 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 128 หฒุ่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 3368
 • หน่วยงาน    ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่3 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 128 หฒุ่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2561
 • หมดเขต    21/09/2561
 • อ่าน   87
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294