ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 •     บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีวามประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ ส่วนพัสดุ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กำหนดการดูพัสดุในวันที่ 21 กันยายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2215
 • หน่วยงาน    บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   26/09/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   131
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294