ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าจำนวน 1 คัน
 •     ตามที่เทศบาลตำบลป่าแดดได้จัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าจำนวน 1 คน สัญาณซื้อเลขที่ 10/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม นั้น ผู้ขายได้พร้อมส่งมอบพัสดุตามโครงการดั่งกล่าวแล้ว และคณะกรรมได้กำหนดตรวจพัสดุในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 70701 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2561
 • หมดเขต    04/10/2561
 • อ่าน   78
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294