ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (สุสานร้องหม้อขาง) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (สุสานร้องหม้อขาง) หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 3600 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2561
 • หมดเขต    17/10/2561
 • อ่าน   85
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294