ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 หรือติดต่อได้ที่ www.taladkhwan.go.th หมายเลขโทรศัพท์0 5348 4539
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   65
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294