ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(รถยนต์) จำนวน 11 คัน
 •     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(รถยนต์) จำนวน 11 คัน ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 7525-9 ต่อ 112,129
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   24/10/2561
 • หมดเขต    29/10/2561
 • อ่าน   67
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294