ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,9820 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,9820 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ www.cicec.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 2196
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/10/2561
 • หมดเขต    25/10/2561
 • อ่าน   60
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294