ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •      เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลุก 2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอหนองล่อง จังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5350 5048 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/11/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   48
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294