ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาสร้างเครือข่าย ODN รองรับการให้บริการ FTTx และ IP PHONE ชุมสายดอยสะเก็ด โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
 •     ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่3 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างเหมาสร้างเครือข่าย ODN รองรับการให้บริการ FTTx และ IP PHONE ชุมสายดอยสะเก็ด โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่3 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 3368
 • หน่วยงาน    ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่3 สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2561
 • หมดเขต    09/11/2561
 • อ่าน   51
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294