ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ไม่รวม พ.ร.บ. ด้วยวิธีคัดเลือก
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ไม่รวม พ.ร.บ. ด้วยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271-3 ต่อ 306
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 199 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2561
 • หมดเขต    09/11/2561
 • อ่าน   52
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294