ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 81 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 7325 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2561
 • หมดเขต    05/11/2561
 • อ่าน   79
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294