ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านต้นฝึ่ง ตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านต้นฝึ่ง ตำบลหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5350 5048 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/11/2561
 • หมดเขต    06/11/2561
 • อ่าน   48
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294