ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 25 รายการ
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 25 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ คลังพัสดุ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 1124 ต่อ 16
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   131
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294