ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ กำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีคว่ทประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ กำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5334 3600 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2561
 • หมดเขต    07/11/2561
 • อ่าน   80
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294