ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 163 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษจิกายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 0200
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2561
 • หมดเขต    29/11/2561
 • อ่าน   117
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294