ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ ตำบลแม่แหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  •     คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ ตำบลแม่แหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ยื่นต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 10 มกราคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8209 www.cmu.ac.th
  • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   03/01/2562
  • หมดเขต    10/01/2562
  • อ่าน   26
  • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294