ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมในการยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 •     เชิญชวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมในการยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มีความประสงค์เชิญชวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมในการยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรัภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2562
 • หมดเขต    11/01/2562
 • อ่าน   73
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294