ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 ต. วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 49 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 ต. วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดในวันที่ 21 มกราคม 2562 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 0486 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาค 5 ต. วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2562
 • หมดเขต    21/01/2562
 • อ่าน   108
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294