ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ)จำนวน 21 รายการ ที่ ชม.1/งท./001/2562
 •     แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถ.เลีบยคลองชลประทาน อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนฯ)จำนวน 21 รายการ ที่ ชม.1/งท./001/2562 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถ.เลีบยคลองชลประทาน อ.แม่ริม เชียงใหม่ โดยจะมีการประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8829
 • หน่วยงาน    แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ถ.เลีบยคลองชลประทาน อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   89
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294