ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทรายคำ หมู่ที่ 15 เชื่อมรางระบายน้ำเดิทล้านช่องทอง หมู่ที่ 7
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ มีความประสงค์จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหลิ่งห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 9251 ต่อ 120
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2562
 • หมดเขต    18/03/2562
 • อ่าน   39
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294