ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำน้ำแม่ท่าช้าง ข้างสวนนายบุญยง บุญเรือง จนถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 1.65 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร ความสูงรวมฐาน 4.00 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ ลำน้ำแม่ท่าช้าง ข้างสวนนายบุญยง บุญเรือง จนถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดกว้าง 1.65 เมตร ยาวรวม 75.00 เมตร ความสูงรวมฐาน 4.00 เมตร ตามรูปแบบแปลนของเทศบาลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและต้องลงทะเบียนเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น ถึง 16.30 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5329 6600
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2562
 • หมดเขต    18/03/2562
 • อ่าน   40
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294