ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8470-1 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2562
 • หมดเขต    29/03/2562
 • อ่าน   86
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294