ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    06/08/2550
 • อ่าน   591
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294