ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 133 รายการ
 •     สำนักงานสรรพกรภาค 8 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงคงค์ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 133 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานสรรพกรภาค 8 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2363 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพกรภาค 8 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2562
 • หมดเขต    30/07/2562
 • อ่าน   52
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294