ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 และสำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 114 รายการ
 •     สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ตำบลช้างคลาน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 และสำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 114 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2440 ต่อ 506
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 2 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2562
 • หมดเขต    24/07/2562
 • อ่าน   50
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294