ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6- บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ตำบลช่างเคิ่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6- บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ตำบลช่างเคิ่ง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5248 5199 ต่อ 102เว็บไซต์ www.changkernglocal.com
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2562
 • หมดเขต    24/07/2562
 • อ่าน   11
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294