ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง
 •     สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2456 ต่อ 2213
 • หน่วยงาน    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2562
 • หมดเขต    23/08/2562
 • อ่าน   50
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294