ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ เชื่อมต่อบ้านกอง หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแพร่ เชื่อมต่อบ้านกอง หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 6600
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2562
 • หมดเขต    //2562
 • อ่าน   42
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294