ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ต้องการซื้อขายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 •     ส่วนพัสดุภาคเหนือ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ต้องการซื้อขายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง รายการที่ 1 S.M.OPT.FIBER CABLE 12F (ARSS) จำนวน 1,100,000 เมตร รายการที่ 2 S.M.OPT.FIBER CABLE 24F (ARSS) จำนวน 508,000 เมตร และรายการที่ 3 S.M.OPT.FIBER CABLE 48F (ARSS) จำนวน 40,000 เมตร จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองคลัง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนพัสดุภาคเหนือ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 3369
 • หน่วยงาน    ส่วนพัสดุภาคเหนือ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2562
 • หมดเขต    06/08/2562
 • อ่าน   36
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294