ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 •     ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7290 ต่อ 109
 • หน่วยงาน    ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2562
 • หมดเขต    09/08/2562
 • อ่าน   88
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294