ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 2 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 2 รายการ รถยนต์ราชการ 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.alro.go.th/chiangmai หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8470 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/08/2562
 • หมดเขต    02/09/2562
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294