ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คัดเลือกราคาจัดซื้อวัสดุในการประกอบสายยางดูดท่อทราย ด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน 3 รายการ
 •     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์คัดเลือกราคาจัดซื้อวัสดุในการประกอบสายยางดูดท่อทราย ด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.prosthesesfoundation.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2271 ต่อ 305
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/08/2562
 • หมดเขต    10/09/2562
 • อ่าน   25
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294